skip to Main Content

Over Domburg Holiday Resort

In 1995 kochten Peter en Jolien de Kam de huidige grond in Domburg. Zij ontwikkelden in de loop der jaren een hippisch toeristisch bedrijf onder de naam Domburg Holiday Resort, samen met hun dochter Marcelle. Al vanaf het begin vormen sport en toerisme de twee belangrijkste pijlers onder het bijzondere familiebedrijf.

Een passie voor paarden, in het bijzonder voor de eventingsport: dat is wat de mensen van het familiebedrijf Domburg Holiday Resort typeert. We doen niets liever dan deze liefde met anderen delen. Het welzijn van de paarden staat bij ons voorop, of het nu om onze eigen paarden gaat, of die van een ander. Leer onze medewerkers kennen!

ONS TEAM

Onze visie

Met Domburg Holiday Resort is het onze droom om het hele jaar door een luxe verblijf aan de Zeeuwse kust mogelijk te maken voor mensen die van rust en ruimte houden. Daarnaast willen we de gasten bedienen die met hun paarden op een plek willen zijn waar de paardensport op een professionele en persoonlijke manier beoefend wordt. We willen bouwen aan een plaats waar leren, trainen, bewegen en recreëren energie oplevert voor mens én dier.

Het ASM
DHR combineert (top)sport, toerisme en recreatie. Deze bijzondere combinatie is een begin van de toepassing van het Athletic Skill Model (ASM), dat fysiotherapeut Rene Wormhoudt ontwikkelde, om een andere manier van denken over bewegen te introduceren voor de top- en breedte sport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg.

Deze visie over bewegen, vitaliteit en gezond leven is een aanvulling op onze droom voor DHR. Als het ons lukt om het ASM in zijn geheel toe te passen binnen DHR, dan kunnen wij iets unieks neerzetten binnen de gemeente Veere. Het idee sluit namelijk niet alleen naadloos aan op onze visie, maar ook op de visie van de gemeente op het gebied van sport, welzijn, gezondheid en sociale activatie. Daarom presenteerden wij dit plan aan de provincie Zeeland. Dit werd zo enthousiast ontvangen, dat we een innovatie-voucher ontvingen. Met dit geldbedrag hebben we Rene Wormhoudt uitgenodigd in Domburg. Hij gaat met ons meedenken over hoe de toepassing van het ASM geïntegreerd zou kunnen worden bij DHR. Wij doen ons uiterste best om deze innovatieve plannen te verwezenlijken!

Duurzaam watermanagement

Domburg Holiday Resort beschikt over een innovatief watermanagement systeem. Hiermee gaat bij regenval geen regenwater meer verloren, maar wordt alles dat op ons 6.000m2 dakoppervlak en (verharde) bodem valt, opgevangen en gefilterd tot zuiver zoet water voor hergebruik binnen ons bedrijf. We gaan hier op milieuverantwoorde wijze ook nog eens verdroging en verzilting van de bodem tegen.

Hieronder beschrijven we hoe dit werkt:

Er zijn drainage en drainage drains voor terreinriolering voor de opvang van het hemelwater naar de ondergrondse waterbuffer aangelegd. Op deze wijze wordt het hemelwater voor ca 6.000 m2 dakoppervlak en dichte bodem verharding opgevangen en in eerste instantie afgevoerd naar de ondergrondse schelpen (water-) buffer. Op de bodem van deze schelpenbuffer is een hoefijzervormige buis gelegd met daar overheen filtermateriaal (DSI infiltratie systeem). Na filtering wordt het water uit deze buis gepompt naar de bel in de zandlagen. Hiervoor zijn vier putten met infiltratiebuizen aangelegd. Zo worden de zandlagen aangevuld.

Na ongeveer 8 maanden tot één jaar is het water in de bel op positieve wijze beïnvloed want wat blijkt: Zoet water verdrijft zout/brak water en is de zoet-zout grens van het water in de bel optimaal. Een belangrijk aspect is dat de bron daarmee verzekerd is van een continue aanvoer van zelf geïnfiltreerd zoetwater. Dit zoete water kan weer opgepompt worden voor de toevoer, met peil gestuurde drainage, voor de diverse bodems op ons bedrijf als ook voor beregening (grasgroei). Hiervoor is een speciale pomp put aangelegd. Volgens deskundigen zou het zoete water zelfs geschikt zijn als drinkwater voor de dieren. Het geheel zorgt voor aanzienlijk minder gebruik van leidingwater.

Dit project wordt mede gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3) en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Back To Top